Liên kết hữu ích

Thăm dò ý kiến

Chưa có bình chọn nào

Điều tra việc làm

Bạn đã có việc làm chưa?

Cao học chính quy

BIỂU MẪU CỦA CAO HỌC (26/12/2014)
Các biểu mẫu của CAO HỌC

Các biểu mẫu của CAO HỌC

Về học viên

1)       Mẫu đơn xin xác nhận học viên

Về học tập

2)       Mẫu đơn xin bảo lưu

3)       Mẫu đơn xin học lại

4)       Mẫu đơn xin nghỉ học

5)       Mẫu đơn xin hoãn thi

6)       Mẫu đơn xin thi lại

Về luận văn

7)       Mẫu đăng ký đề tài

8)       Mẫu đề cương

9)       Mẫu báo cáo tiến độ

10)  Mẫu trình bày luận văn

11) 

 (Các biểu mẫu sẽ tiếp tục được cập nhật)

Thái Nguyên, ngày 30/03/2015

--

Thông tin phản hồi

Tin khác
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 334

Lượt truy cập: 399325